Текст песни Abba - Abba Undeleted

(b. andersson, b. ulvæus)

Scaramouche

(instrumental)

Varför ska det vara så seriöst för, alltid?

Nä, I england slår det säckert.

Nä, det känner jag också.

Hello everybody this is björn

Agnetha

This is benny

är det så svårt att snacka?

Det är svårt det där med meddelanden.

Summer night city

Money, money, money

Hmm, hmm, do-do-do-do-do

Summer night city

Money, money, money

Hmm-hmm-hmm-hmm

Summer night city

Money, money, money

In the rich mans world

Den går på band!

Kan det va nåt?

Det tror du va?

Take a chance on me

(instrumental)

Nu gå den långsammare än förut.

Nej. 1-2-3-4.

Det är bra så.

1-2. går bandet?

Här är det magnetband som rullar och rullar!!!

Upptakten kan du fixa på nåt annat va? nåt jättemalle.

1-2.

Du kan dra ner pianot tror jag för det är väldigt vasst I öronen.

Vasst.

Vasst.

Väldigt miserabel lyssning.

Nu hör jag bara frida I mina lurar!

Och jag hör bara dej!

Det är inget. det var inget. bättre lyssning.

Hörru-hör-du-mej-nu-ra? ? !!

Ja, det är så neråt tror jag.

Ja-ja!

Hör du mig? !

Hör du mig?

Det är inte bra alltså.

Men det är upp till dig.

Det måste väl du förstå vad som är fel.

Tuuuure! jag sjunker!!

Nä, just det.

Sjunker u? !

Jaaaa...

Baby

Baby, you can do magic

Baby, isnt it tragic

Maybe you can do something

I cant

And I cant get enough of it

Baby, you can do wonders

Maybe you can do something

I cant

So dont stop doing it

Dont stop doing it

Baby, you can do wonders ...

Just a notion

Just a notion - thats all

Just a feeling that youre watching me

Aah, every move Im making

Am I reading your mind

cause its almost like your touching me

Aah, there is no mistaking

Just a notion

That youll be walking up to me in a while

And you smile and say: "hello" and

Well be dancing through the night

Knowing everything from there on must be right

Just a notion

But somehow I know Im not wrong

If its our destiny

Theres nothing we can do

And tonight is very special

Its the night for me and you

är det bra?

Det tycker jag vi kan ha va?

Det är lite ovanligt så där också?

Ja, det är det va. I alla fall nuförtiden.

Javisst!

Alla...60 miljoner skivor ska brytas!

Rikky rock n roller

Rikky rockn roller

Now that youre the headline

Dum dum dum dum dum-ee-doo-aa

Rikky rockn roller

Dont it make you feel fine

Dum dum dum dum dum-ee-doo-aa

Is it true

To hear the fans scream

To stand in the lights

Is just like a dream

What a dream

To be what you are

A rockn roll star

To make such a lot of money

Would be funny

Oh, I wish I could be like you

Rikky rockn roller

Today a new jet plane

Tonight its a new hotel

You live in your own world

Youre under a magic spell

Rikky rockn roller

Now that youre the headline

Dum dum dum dum dum-ee-doo-aa

Rikky rockn roller

Dont it make you feel fine

Dum dum dum dum dum-ee-doo-aa

Is it true (rockn roller) to hear the fans scream

To stand in the lights

Is just like a dream (rikky rockn roller)

What a dream (rockn roller

To be what you are

A rockn roll star

To make such a lot of money

Would be funny

Oh, I wish I could be like you

Rikky rockn roller

Dum dum dum dum dum-ee-doo-aa

Oh, I wish I could be like you

Rikky rock n roller

Dum dum dum dum dum-ee-doo-aa

Oh, I wish I could be like you

Rikky rockn roller

Dum dum dum dum dum-ee-doo-aa

En, två, en, två , tre

Burning my bridges

And you hoo and you holler and you make me mad

And Ive always been under your heel

Holy christ what a lousy deal

Now Im sick and tired of your tedious ways

And I aint gonna take it no more

Oh, no no, walking out that door

Burning my bridges, cuttin my tie

Once again oughta look into the eye

Being myself, having my pride

No one, baby, is gonna take me for a ride

Burning my bridges, moving at last

Girl Im leaving and Im burying the past

Wanna have peace now, we can be free

No one here will make a sucker out of me

Han har "sjunkt."

Vad sägs?

Kalle skändare kan hända

Första plus...har du första eller andra plus?

Fernando

Varför sörjer du, fernando

Varför klingar din gitarr I moll

Vad är det som står på

är det kärleken, fernando

Har hon lämnet dej din stora, stora kärlek är det så

Den som älskat och förlorat

Vet att sånt kan ändå hända då och då

Länge, länge leve kärleken

Vår bästa vän, fernando

Fyll ditt glas och höj en skål för den

För kärleken, fernando

Spela, spela melodien och sjung

Sången om lyckan

Länge, länge leve kärleken

Den kärleken, fernando

Det där funkar ju jättebra.

Javisst det är ganska ballt så där också

Javisst är det det

Here comes rubie jamie

Some people long for berlin and barcelona

They yearn for paris, madrid and rome

And I know some who prefer arizona

And some prefer home

Theres only me who is dying to see ...

1!

är ni med då?

1-2-3-4

Jävla otäck situation

Hamlet iii part 1

(instrumental)

Hamlet iii part 2

When the autumn leaves are falling to the ground

When the air gets cold

Then I think of us, of you and i

And it almost makes me cry

So sad and kind of bitter sweet

And the memories filled with tears

And I fear my heart will break

Guess it all was my mistake

Autumns chilling winds were blowing through the trees

And rain fell softly on your face

Oh I remember every little thing about that day

I remember every place

Grey skies, you were laughing at the clouds

And rain fell softly on your face

The memories of our time together cannot be replaced

I never loved you more than on those happy autumn days

Det räcker där

Ja

Nu hör jag alltså väldigt lite frida!

Free as a bumble bee

Im down

And I feel depressed

Sitting here

Just waiting

For next bus traveling

Down town

Its a cry and a shame

Isnt it

A beautiful weather?

If I could have my way

Well, I would not be working

On a day like this

I know what I like to be

As free

As a bumble bee

Take a zip of

Every flower

Free

As a bumble bee

What a way

Each lazy hour

What a good life

Lying laid back

Like an old railroad bum by the track

What a good life

Living outdoors

Lie in the grass and chew on a straw

Rubber ball man

A poster on the wall

Of a dear friend

I wish there was a way that I could show you

How your songs set me free

The hero of them all

Youre a legend

I guess I never get a chance to know you

Still youre close as can be

Make the band stand

To a dream land, rubber ball man

Clapping your hands

And your feet dance, rubber ball man

When youre jumping up and down, nobodys standing still

Some of us screaming

Some of us dreaming

Look at your fans

How we love you, rubber ball man

Look at your fans

How we love you, rubber ball man

Look at your fans

How we love you, rubber ball man

Crying over you

Im waiting for you, baby

Im sitting all alone

I feel so cold without you

It chills me to the bone

I never thought youd leave me

But now I know its true

Oh, lord Im blue

Im crying over you

Im waiting for you, baby

Im sitting all alone

I feel so cold without you

It chills me to the bone

I never thought youd leave me

But now I know its true

Oh, lord Im blue

Im crying over you

Crying over you

Im crying over you

Crying over

Little memories

Of things we used to do

Oh, lord Im blue

Im crying over you

Oh, lord Im blue

Im crying over you

Oh, lord Im blue

Im crying over you

Härligt!

1-2

1-2-1-2-3

Just like that

Just like that

He walked into my house as smug as a cat

He was handsome and smart

Walked away with my heart

Just like that

He found a temporary home in my flat

Telling innocent lies

Throwing dust in my eyes

But I lead him on

Knowing that someday soon hed be gone

Just like that

As though hed only stopped a while for a chat

But my secrets he learned

Leaving no stone unturned

Just like that

He walked into my house as smug as a cat

He was handsome and smart

Walked away with my heart

Just like that

As though hed only stopped a while for a chat

But my secrets he learned

Leaving no stone unturned

Just like that

Då kör vi då

Går bandet?

Givin a little bit more

Theres a gentleness to everything you do

And its rubbing off on me, I feel it too

Im a victim of my loneliness, I guess

When you call me on the phone

And Im feeling so alone

When you ask me to come over, baby

You know I will

I could never stay on my own

Givin it all I got to give

Ive never done that before

Im always givin a little more

When Im with you

Givin it all I got to give

Ive never done that before

Im always givin a little more

When Im with you

And Im always givin a little more

When Im with you

Givin it all I got to give

Ive never done that before

Im always givin a little more

When Im with you

Givin it all I got to give

Ive never done that before

Im always givin a little more

Thank you for the music

(instrumental)

Ok. den tar vi va?

Перевод текста песни Abba - Abba Undeleted

(B Андерссон, Ulvaeus б)

негодник

(Instrumental)

Почему это должно быть так трудно , навсегда ?

Нет, я säckert Англии бьется .

Нет, я тоже это чувствую .

Привет всем это медведь

Агнета

Это Бенни

это так трудно говорить ?

Трудно самое с сообщениями.

Город Летняя ночь

Деньги , деньги, деньги

Хм, хм, делать - делать - делать - делать- делать

Город Летняя ночь

Деньги , деньги, деньги

Hmm Hmm Hmm Hmm

Город Летняя ночь

Деньги , деньги, деньги

В мире богачей

Это продолжается ленту !

Может ли это быть что-то ?

Я думаю, что вы правы ?

Принять шанс на меня

(Instrumental)

Теперь идеммедленнее, чем ожидалось .

Нет. 1-2-3-4 .

Это так хорошо.

1-2 . ленту ?

Вотлент, рулоны и рулоны !

Прелюдия может исправить на что-то другое не так ли? что-то гигантское шаблона .

1-2 .

Вы можете снести на пианино, я думаю, потому что это очень резкий в ушах.

Sharp .

Sharp .

Очень несчастным прослушивания.

Теперь я слышу только Фрида В моих детей!

И я только слышу!

Это ничего . не было ничего . лучшего звучания .

Эй , ​​что Вы слышите меня- сейчас -ра ? ? !

Да, это так плохо , я думаю.

Да - да !

Ты слышишь меня ? !

Ты слышишь меня ?

Это не хорошо , что есть.

Но это зависит от вас.

Конечно, вы понимаете, что это неправильно.

Tuuuure ! Я тону !

Нет, это правильно.

Флаги U ? !

JAAAA ...

ребенок

Ребенка, вы можете творить чудеса

Детка, не так ли трагическая

Может быть, вы можете сделать что-то

В не может

И я не могу получить достаточно этого

Ребенка, вы можете творить чудеса

Может быть, вы можете сделать что-то

В не может

Так что не прекратите это делать

Dont Stop делают это

Ребенка, вы можете творить чудеса ...

Простопонятие

Просто фантазия - вот и все

Просто такое ощущение, что ТЫ смотрел на меня

Ааа , каждое движение им сделать

Имею ли я читаю ваши мысли

вызывают почти как ваши прикосновения меня

Ааа , нет никакой ошибки

Простопонятие

То, что вы будете ходить ко мне на некоторое время

Вы улыбаетесь и говорите "привет" и

Ну будете танцевать всю ночь

Зная все, что оттуда должно быть правильно

Простопонятие

Но так или иначе я знаю, им не ошибаюсь

Если его наша судьба

Нет ничего мы можем сделать

И сегодня очень специальное

Ееночь для меня , и вы

это хорошо?

Я думаю, что мы можем иметь это?

Это немного необычно , как , что тоже?

Да , вот именно да. Во всех случаях в настоящее время.

Конечно !

Все ... 60000000 записей будет нарушен !

Rikky рок-н- ролик

Rikky Rockn ролей

Теперь, когда Youre заголовок

Dum Dum Dum Dum Dum -е-е - ду- аа

Rikky Rockn ролей

Dont это сделать вы чувствуете себя прекрасно

Dum Dum Dum Dum Dum -е-е - ду- аа

Правда ли

Чтобы услышать крик фанатов

Стоять в свет

Так же, как мечта

Какая мечта

Быть тем, что вы

Rockn Rollstar

Чтобы сделать такие большие деньги

Было бы смешно,

О, я хотел бы быть , как вы

Rikky Rockn ролей

Сегодняновых самолета

Сегодня вечером Новый отель

Ты живешь в своем собственном мире

Youre под магическое заклинание

Rikky Rockn ролей

Теперь, когда Youre заголовок

Dum Dum Dum Dum Dum -е-е - ду- аа

Rikky Rockn ролей

Dont это сделать вы чувствуете себя прекрасно

Dum Dum Dum Dum Dum -е-е - ду- аа

Это правда, что ( Rockn ролик ), чтобы услышатькрик фанатов

Стоять в свет

Так же, как сон ( Rikky Rockn ролик)

Какая мечта ( Rockn ролей

Быть тем, что вы

Rockn Rollstar

Чтобы сделать такие большие деньги

Было бы смешно,

О, я хотел бы быть , как вы

Rikky Rockn ролей

Dum Dum Dum Dum Dum -е-е - ду- аа

О, я хотел бы быть , как вы

Rikky рок-н- ролик

Dum Dum Dum Dum Dum -е-е - ду- аа

О, я хотел бы быть , как вы

Rikky Rockn ролей

Dum Dum Dum Dum Dum -е-е - ду- аа

Один , два, один , два, три

Горящий мои мосты

И вы ого-го , и вы кричите и вы меня с ума

И Ive всегда находились под пятку

Святый Боже , что паршивая сделка

Теперь я устал от вашей утомительной способов

И я никогда не буду считать, не более

О, нет-нет, ходьбе , что дверь

Горящий мои мосты, разрезал мой галстук

Еще раз Oughta смотреть в глаза

Быть самим собой , с моей гордости

НИКТО , детка, не собираешься взять меня на прогулку

Горящий мои мосты , двигаясь на последнюю

Девушка Im ухода и Im Захоронение прошлое

Хотите иметь мир сейчас, мы можем быть свободны

Никто здесь не сделаетприсоска из меня

У него есть " sjunkt ".

Как насчет этого ?

Дональд skändare может случиться

Первый плюс ... у вас первый или второй плюс ?

Фернандо

Почему ты печалиться , Фернандо

Почему поддерживает гитару си минор

Что это такое , что стоит на

это любовь , Фернандо

Имеет она lämnet Деж ваши пра-пра люблю его так

Тот, кто любил и потерял

Знайте, что все еще может случиться , то и дело

Длинный , да здравствует любовь

Наш лучший друг, Фернандо

Заполните стекло и поднять тост

За любовь , Фернандо

Играй, играймелодии и петь

Песня о счастье

Длинный , да здравствует любовь

Эта любовь , Фернандо

Это работает очень хорошо.

Да, это очень здорово , как , что слишком

Конечно, это

А вот Джейми Rubie

Некоторые люди жаждут Берлине и Барселоне

Они жаждут Париже, Мадриде и Риме

И я знаю, что некоторые , кто предпочитает Аризоне

А некоторые предпочитают дома

Theres только мне, кто умирает , чтобы видеть ...

1 !

Вы с этим?

1-2-3-4

Черт противная ситуация

Гамлет III часть 1

(Instrumental)

Гамлет III часть 2

Когда осенние листья падают на землю

Когда воздух становится холодным

Тогда я думаю, из нас, вы и я

И это почти заставляет меня плакать

Так грустно и горько вид

И воспоминания наполнились слезами

И я боюсь, сердце мое разорвется

Угадайте, что это все была моя ошибка

Осень пронизывающих ветров дули через деревья

И пошел дождь мягко на лице

О, я помню каждую мелочь о том дне

Я помню везде

Серый небе Вы смеялись над облаками

И пошел дождь мягко на лице

Воспоминания о нашем времени вместе, не могут быть заменены

Я никогда не любил тебя больше, чем на те счастливые дни осени

Это место, где

да

Теперь я слышу , следовательно, очень мало Фрида !

Свободен, как шмель

Im вниз

И я чувствую себя подавленным

Сидя здесь

Только и ждут

Для следующего автобуса путешествия

Вниз города

Его крик и позор

Разве это не

Прекрасная погода ?

Если бы я мог мой путь

Ну, я не буду работать

В такой день, как этот

Я знаю, что мне нравится быть

Как бесплатно

Какшмель

Возьмите ЗИП

Каждый цветок

бесплатно

Какшмель

Какой способ

Каждый час ленивых

Какая хорошая жизнь

Лежа спокойно

Как старая задница железная дорога по трассе

Какая хорошая жизнь

гостиная на открытом воздухе

Лежат в траве и жевать на соломе

Резиновый шарик человек

Плакат на стене

Издорогого друга

Жаль, что не было так, что я мог бы показать вам

Как ваши песни освободить меня

Герой их всех

Youreлегенды

Я думаю, я никогда не получал шанс узнать тебя

Тем не менее Youre близко , как может быть

Сделать группу стенд

ЧтобыDream Land , резиновый мячик человек

Хлопая руками

А ноги танцуют, резиновый мячик человек

Когда Youre прыгать вверх и вниз , стоя на месте Nobodys

Некоторые из нас кричать

Некоторые из нас мечтают

Посмотрите на ваших поклонников

Как мы любим вас , резиновый мячик человек

Посмотрите на ваших поклонников

Как мы любим вас , резиновый мячик человек

Посмотрите на ваших поклонников

Как мы любим вас , резиновый мячик человек

Плач над вами

Я жду тебя, малыш

Im сидя в полном одиночестве

Я чувствую себя так холодно без тебя

Это меня озноб до костей

Я никогда не думал, что ты оставишь меня

Но теперь я знаю истинном

О, Господи Im синий

Im плакать над тобой

Я жду тебя, малыш

Im сидя в полном одиночестве

Я чувствую себя так холодно без тебя

Это меня озноб до костей

Я никогда не думал, что ты оставишь меня

Но теперь я знаю истинном

О, Господи Im синий

Im плакать над тобой

Плач над вами

Im плакать над тобой

плакать над

Маленькие Воспоминания

Вещей, которые мы привыкли делать

О, Господи Im синий

Im плакать над тобой

О, Господи Im синий

Im плакать над тобой

О, Господи Im синий

Im плакать над тобой

Прекрасный !

1-2

1-2-1-2-3

Просто так

Просто так

Он вошел в мой дом, как самодовольный , как кошка

Он был красив и умные

Ушел с моего сердца

Просто так

Он нашел временное пристанище в моей квартире

Указал невинной лжи

Пустить пыль в глаза

Но я веду его на

Зная, что когда-нибудь скоро исчезнут Hed

Просто так

Как будто Hed только остановилсяв то время как для беседы

Но свои секреты он узнал,

Не оставляя мере на камне

Просто так

Он вошел в мой дом, как самодовольный , как кошка

Он был красив и умные

Ушел с моего сердца

Просто так

Как будто Hed только остановилсяв то время как для беседы

Но свои секреты он узнал,

Не оставляя мере на камне

Просто так

Здесь мы идем затем

Является ли группа?

Givin ' немного больше

Там в мягкости , чтобы все, что вы делаете

И его стирать на меня, я чувствую, что тоже

Im жертвой мое одиночество , я думаю,

Когда Вы звоните мне по телефону

И Im чувствуя таким одиноким

Когда вы просите , чтобы я приехал , детка

Вы знаете, я буду

Я никогда не мог остаться на моем собственном

Givin ' это все, что я должен дать

Ive никогда не делал этого прежде

Im всегда даю немного больше

Когда я с тобой

Givin ' это все, что я должен дать

Ive никогда не делал этого прежде

Im всегда даю немного больше

Когда я с тобой

И им всегда даю немного больше

Когда я с тобой

Givin ' это все, что я должен дать

Ive никогда не делал этого прежде

Im всегда даю немного больше

Когда я с тобой

Givin ' это все, что я должен дать

Ive никогда не делал этого прежде

Im всегда даю немного больше

Спасибо за музыку

(Instrumental)

Ok. что мы принимаем это ?
Просмотры: 524