Текст песни Колядка - Коза

Ого-го, коза, ого-го, сера,
Не ходзі, коза, ў чыстае поле.
Ў чыстым у полі жэ, там жыто росце,
Дзе коза ходзіць, там жыто родзіць,
Дзе коза топ-топ, там жыта сем коп,
Дзе коза рогом, там жыта стагом.
Ого-го, коза, ого-го, сера,
Не ходзі, коза, у кругом села.
У кругом села гарные стральцы
Радзяцца іцці жэ козочку ўбіці,
Козочку ўбіці, шкурку ‘блупіці,
Шкурку ‘блупіці, шубку пошыці.
Ого-го, коза, ого-го, сера,
Поклонісь, коза, хозяіну ў ногі,
Шчэй господыні, шчоб подарылі.

Перевод текста песни Колядка - Коза

Ого-го, коза, ого-го, сера,
Не ходзі, коза, в чистое поле.
В чистом в поле же, там жито росте,
Где коза ходит, там жито родит,
Где коза топ-топ, там ржи семь коп.,
Где коза рогом, там рожь стагом.
Ого-го, коза, ого-го, сера,
Не ходзі, коза, в кругом села.
В кругом села гарные стрельцы
Радзяцца іцці же козочку ўбіці,
Козочку ўбіці, шкурку ‘блупіці,
Шкурку ‘блупіці, зарубежный опыт пошыці.
Ого-го, коза, ого-го, сера,
Поклонісь, коза, хозяіну в ноги,
Шчэй господыні, шчоб подарылі.
Просмотры 505