Текст песни Ceza - Dark Places (feat. Tech N9NE)

Ceza, Tech N9ne.. From Turkey to Missouri, very very dark places. Exodus, insanious, nocturnus


İki arada bir deredeyim, iki ileri bir geri gözümü açtım ama nafile artık bırakın peşimi bana çatmayın,(Tech N9ne) ve Ceza en alt kattayız. İşte kaderim bu ya, güzel olan her şey bir rüya, bu karanlıkta yolumu bulamazsam gözümü kapatırım tanrımla konuşurum ben hallelujah, geriye dön bak, yol uzun hep dark, kararır her bir gün, nerede dostlar, kimsenin aklına gelmez ölüm ama hepimizi bekler kara bir toprak, ne önümü görürüm her yer karanlık nede yolumu bulurum ama sağlam bastım bana gözü kötü bakana damga bastım haydi faka basmadan as varsa bas, biçimi bozulur rapine güvenen herkesin, biz şaşırtırız ötekileri boş verin. Missouri Kansas, İstanbul tam gaz, adımız anılır yere serilir atlas, ışığım rapti benim, ışığım annemdi, ışığım tekti benim, gerisi nefretti, karanlık yerler adreste belli, beni beklemeyin trene ben gittim.
Nakarat
When i open my eyes in the morning feel like i never hadem open the room is hella dim, and cant see i am looking infront of me, dark as it wanna be, when i am gonna be free, stuck in a rut and cant be, darkness gotta be the devil that be sparkin this could it be permanently navcalpetic, sleep but awake the weak marks a deathwish creep put the tweek to heat spark the methodİ dont se nada i do not wanna suffer, no more if i dont gotta, maybe i should get on my knees and talk to Allah,bismallah, then pop the medulla o blongotha rage, feel like i am in a cage, imma try to go back to my younger days mama way in the day when i was raised calmer now in present i wanna blaze the lama, Techa nina, everybody know i am sick in my encephalon, mentally lebennon, best step with pep if you cant heaven on, cause my hells off the chain with to aim at the brain or get of the crane cause im awfully brane not the same man ashamed cause i share thoughts with sam hain, Sick in the head ways to blaze ya dont wanna fuck with ttech n9ne and ceza wicked is the way that we kick it it gets major rip it up from missouri to turkey amaze ya, As dark as they come, bark and they run making they heart race a tech nina & ceza stuck in a daze we live in a dark place a
Nakarat
Bizi dibe çeken ipi keselim, eselim hadi deli gibi, meselemi güzelim yürümek, önümüze geleni ezelim, ölümüne gezelim en dark yerde, kurşuna mı dizilelim, hayır pes etmek yok korku yok, kandık her gün aynı film aynı şov, kandık sanki hiç ders almadık karanlık yerler hep adres aynı, fala baktı medyum geleceğimi gördü, geçmişi yaşamadan anılar birikti, bir çok p'ç benim silinmemi ister, onları doktor kevorkian paklar, isimsiz kalmış, heryeri biçimsiz, salmış kendini verimsiz kıraç tarlalara sümbül ekilmez, Missouri'ye kadar elimize su dökülmez, çocuktum ufaktım benim korkum okuldu, önümüze gelene bir tekme vururduk, buz gibi geldi ve geçti soğuktu sabahçı olur yada dayak yerdik, bana alışamadı hiç kimse ne cüssesi yetti, nede ben adam oldum ne kara bir tahta ne de bir tebeşir değil sadece bir mikrofon bana gerekir.

Nakarat: Her gün aynı, günün farkı yok, günden gün aynı gibi aynı şov, sizlerden önce gelir her bir flow, bizden söz edip durur her bir toy.
Bak gene aynı karardı her yer, biz razıyız ama kaçın derler, gözle görülmez dikenli teller adresimiz aynı karanlık yerler.

Перевод текста песни Ceza - Dark Places (feat. Tech N9NE)

Ceza , Tech N9ne .. Из Турции в Миссури , очень очень темные места . Исход , insanious , Nocturnus


ИКИ Arada бир deredeyim , ики Ileri бир гери gözümü açtım ама nafile Артик bırakın peşimi Бана çatmayın , ( Tech N9ne ) ве Ceza ан альт kattayız . ISTE kaderim бу я, güzel Олан ее SEY бир Ruya , бу karanlıkta yolumu bulamazsam gözümü kapatırım tanrımla konuşurum бен аллилуйя, geriye Dön Бак , йол Узун ГПУ темно, kararır ее бир оружие, nerede Dostlar , kimsenin aklına gelmez Olum ама hepimizi bekler кара бир Топрак , нэ önümü görürüm ее йер karanlık nede yolumu bulurum ама Sağlam bastım Бана Gozu kötü bakana damga bastım Haydi фака basmadan как варши барельефы , biçimi bozulur грабеж güvenen herkesin , бизнес şaşırtırız ötekileri boş Верин . Миссури Канзас , Стамбул там газ , adımız anılır yere serilir атлас, ışığım Rapti BENIM , ışığım annemdi , ışığım tekti BENIM , gerisi nefretti , karanlık yerler adreste белли , Бени beklemeyin trene бен gittim .
Nakarat
Когда я открываю глаза утром чувствовать, что я никогда не hadem открыть комнату в Хелла притупилось, и не могу видеть я ищу передо мной , темно, как хочу быть , когда я собираюсь быть свободным, застрял в колее и не может быть , тьма должен быть дьяволом , что быть Sparkin это могло быть постоянно navcalpetic , сон , но проснуться слабые следыDeathwish ползучести положить на Твик для обогрева искрыmethodİ судья предупредил SE нада я не хочу страдать , не более , если я не должен, может быть, я должен получить на колени и говорить Аллаху, bismallah , то поп- мозговое вещество уплотнительное blongotha ​​ярость , чувствовать, что я нахожусь в клетке , МАЗМ попытаться вернуться к моей младшей дней мама образом в тот же день , когда я был поднят спокойнее в Настоящий я хочу пожар ламы , Теча нина , все знаю, что я болен в моем головном мозге , мысленно lebennon , лучший шаг с бодрости духа , если вы не можете рай на , вызвать мои ад с цепи с стремиться к мозгу или получить из крана причины им ужасно Brane не тот человек, стыдно , потому что я делиться мыслями с Сэмом Хейн , больной на голову способов пламенных я не хочу, ебать с ttech N9ne и CEZA злой путь , что мы пнуть его он получает главный разрыв его вверх из Миссури в Турцию поражают я, как темные , как они приходят , кора , и они работают делая их сердца гонкатехнологий нина & Ceza застрял в оцепенении мы живем в темном месте а
Nakarat
Bizi дибе çeken IPI keselim , eselim Хади гастроном Gibi , meselemi güzelim yürümek , önümüze geleni ezelim , ölümüne gezelim ан темно yerde , kurşuna Ми dizilelim , hayır пес etmek Yok korku Yok , kandık пистолет Айни фильм Айни Сов , kandık санки HIC Курсы almadık karanlık yerler ГПУ Адресъ Айни , фала Bakti medyum geleceğimi gördü , geçmişi yaşamadan anılar birikti , бир çok p'ç BENIM silinmemi Ister , onları доктор Кеворкян paklar , isimsiz kalmış , heryeri biçimsiz , salmış kendini verimsiz Kıraç tarlalara sümbül ekilmez , Missouri'ye Кадар elimize су dökülmez , çocuktum ufaktım BENIM korkum okuldu , önümüze gelene бир tekme vururduk , Буз Gibi geldi ве geçti soğuktu sabahçı olur йада Dayak yerdik , Бана alışamadı HIC kimse пе cüssesi йетти , nede бен адам oldum пе кара бир Тахта пе -де- бир tebeşir değil Sadece бир Mikrofon Бана gerekir .

Nakarat : пистолет Айни , günün farkı Yok , günden gün Айни Gibi Айни Сов , sizlerden Как только gelir ее бир поток , Bizden Соз Эдип durur ее бир игрушка.
Бак ген Айни karardı ее YER , бизнес razıyız ама Kacin derler , gözle görülmez dikenli кассир adresimiz Айни karanlık yerler .
Просмотры 1394

Текст Ceza - Dark Places (feat. Tech N9NE) Качественный перевод песни Dark Places (feat. Tech N9NE)
4.5 голосов из 5 - 155 всего

Популярные тексты песен и переводы Ceza

Поделись с друзьями: