Текст песни Who See - Igranka (Евровидение 2013 Черногория)

(Vodim te na igranku, na-na-na-na igranku)
(Ku-ku-ku-ku igranku, vodim te na igranku)
(Vodim te na igranku, na-na-na-na igranku)
(Ku-ku-ku-ku igranku, vodim te na igranku)

Fešta je to, ne prestaje to
Bit za bitom, vers za versom
Mrda se cio svijet s njom
Jednim potezom i univerzum

‘Ajde vodi me, oslobodi me
Od gadnih stresova tokom godine
Ne mogu više da se paranojišem
Na dobru feštu sve mi miriše

Igranka bez prestanka vanka
Na podijum ili pored sama šanka
Dan kad svane tu smo,
Nikad nije pustoš
Ništa nije frka samo treba uć’ u štos

Kik i bas zaraza razara
Niko neće poć’ utvrđenog pazara
Opet śutra utabanim stazama
S mojima visim ne mislim o parama

Nek’ traje cijelu noć i cijeli dan
I biće još, biće još bolje, vjeruj mi
Jer mi smo stvoreni za to
Vodim te, vodim te, pođi za mnom ti

Pođi sa mnom sad
Ova noć je ta
Ne vidi se kraj
(Vodim te na igranku)

Treba mi fešta što neće prestat’
Dok ženska treska komad mesnat
Vrućina kao u rernu na dvjesta
Odosmo s mozgom, stroboskop bljecka

Bit ko blesav po glavi šiba
Pregore kesa, piće mi sipaj
Gradele, česan, petrusin, riba
Danu svega da se pokidam

I vodi me neđe da glavu produvam
Neđe đe muzika dobro izuva
Pa da ne staje no samo da gruva
Da svu noć traje i svi da su tuna

Pritisak trpi se, krpim se s mukom
Vodi me neđe da baš ne bih puk’o
Načinjem limenku, život je čudo
‘Ajmo na igranku, đe ćemo drugo

Nek’ traje cijelu noć i cijeli dan
I biće još, biće još bolje, vjeruj mi
Jer mi smo stvoreni za to
Vodim te, vodim te, pođi za mnom ti

Pođi sa mnom sad
Ova noć je ta
Ne vidi se kraj
(Vodim te na igranku)

Samo nek’ bit udara
Svi su mi ođe banja
I nije bitno to što
Svima je novčanik tanak

Samo nek’ bit udara
Svi su mi ođe banja
Burgija vrti vazda
Tamo đe ne vrti para

(Vodim te na igranku, na-na-na-na igranku)
(Ku-ku-ku-ku igranku, vodim te na igranku)
(Vodim te na igranku, na-na-na-na igranku)
(Ku-ku-ku-ku igranku, vodim te na igranku)

<h2>Ссылки на песню на сайте mp3crazy.ru:</h2><b>Скачать бесплатно:</b> <a href="http://mp3crazy.ru/evrovidenie-2013/18275-who-see-igranka-evrovidenie-2013-chernogorija.html" target="_blank">http://mp3crazy.ru/evrovidenie-2013/18275-...ernogorija.html</a>
<b>Слушать онлайн:</b> <a href="http://mp3crazy.ru/listen_music/18275.html" target="_blank">http://mp3crazy.ru/listen_music/18275.html</a>

<object width="468" height="263"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8BmHI_57vJk?hl=ru_RU&amp;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8BmHI_57vJk?hl=ru_RU&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="263" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

<h2>Перевод песни Вечеринка</h2>(Я приведу тебя на вечеринку, на-на-на)
(Ве-ве-ве-вечеринку, приведу на вечеринку)
(Я приведу тебя на вечеринку, на-на-на)
(Ве-ве-ве-вечеринку, приведу на вечеринку)

Это вечеринка, ей нет конца
Бит за битом, куплет за куплетом
Целый мир танцует вслед за ней
Одно движение всей вселенной

Давай, заведи меня
Освободи меня от этого давления
У меня паранойя, не могу больше
Все пахнет хорошей вечеринкой

Вечеринка не остановится
На подиуме или рядом с баром
И на восходе солнца мы будем здесь,
Не тратя времени впустую
Нет ничего непосильного, вливайся в ритм

Бит и басы так заразительны,
Никто не уйдёт с полными карманами денег.
А завтра с утра мы всё повторим
Со своими корешами, не думая о деньгах.

Пусть это длится день и ночь
И будет лучше, больше, верь мне
Ведь мы созданы для этого
Со мной, пойдем со мной, пойдем

Пошли сейчас же
Этой ночи
Края нет
Я приведу тебя на вечеринку

Мне нужна вечеринка, которая не окончится
Пока девушки не разденутся.
Здесь жарко как в печи – 200 по Цельсию!
Мы сумасшедшие, сияет стробоскоп.

Бит чумовой, он бьёт по мозгам.
У меня хватит денег, налей выпить,
Гриль, чеснок, петрушка, рыба
Помогут пережить этот день.

Забери меня туда, где можно остудить голову,
Туда, где музыка звучит
И не смолкает, а басы продолжают
Качать ночь напролёт, и народ клубится.

У меня повысилось давление, я сдерживаю боль,
Забери меня куда-нибудь, чтобы я не взорвался.
Открываю банку, жизнь чудесна,
Пойдём на вечеринку, куда жеещё нам идти!

Пусть это длится день и ночь
И будет лучше, больше, верь мне
Ведь мы созданы для этого
Со мной, пойдем со мной, пойдем

Пошли сейчас же
Этой ночи
Края нет
Я приведу тебя на вечеринку

Пусть звучит бит
Мы все здесь друзья
И неважно, что
Денег ни у кого не осталось

Пусть звучит бит
Мы все здесь друзья
Этот цикл повторяется
Но деньги не возвращаются

(Я приведу тебя на вечеринку, на-на-на)
(Ве-ве-ве-вечеринку, приведу на вечеринку)
(Я приведу тебя на вечеринку, на-на-на)
(Ве-ве-ве-вечеринку, приведу на вечеринку)

Перевод текста песни Who See - Igranka (Евровидение 2013 Черногория)

(Igranku Vodim te na, na-na-na-na igranku)
(Ku-ku-ku-ku igranku, vodim te na igranku)
(Igranku Vodim te na, na-na-na-na igranku)
(Ku-ku-ku-ku igranku, vodim te na igranku)

Fe&#353;ta je to, I do not ne to
Bit za bitom, vers za versom
Mrda CIA svijet se s njom
Jednim potezom i univerzum

‘Ajde vodi me, oslobodi me
Od gadnih stresova in tokom
Ne mogu vi&#353;e da se paranoji&#353;em
Na dobru fe&#353;tu sve mi miri&#353;e

Igranka bez prestanka vanka
Na podijum ili pored sama &#353;anka
Kad svane Dan tu smo,
Nikad nije pusto&#353;
Ni&#353;ta nije frka samo treba u&#263;’ u &#353;tos

Kik i bas zaraza razara
Niko ne&#263;e po&#263;’ utvr&#273;enog pazara
Opet &#347;utra utabanim stazama
S mojima visim ne mislim o parama

Nek’ traje cijelu no&#263; i cijeli dan
I bi&#263;e jo&#353;, bi&#263;e jo&#353; bolje, vjeruj mi
Jer mi smo stvoreni za to
Vodim te vodim te, po&#273;i za mnom ti

Po&#273;i sa mnom sad
Ova no&#263; je ta
Ne vidi se kraj
(Vodim te na igranku)

Treba mi fe&#353;ta &#353;ne to&#263;e prestat’
Dok &#382;enska treska komad mesnat
Vru&#263;ina kao u rernu na dvjesta
Odosmo s mozgom, stroboskop bljecka

Bit blesav po glavi ko &#353;iba
Pregore kesa, pi&#263;e mi sipaj
Gradele, &#269;esan, petrusin, riba
Danu svega da se pokidam

I ne vodi me&#273;e da glavu produvam
Ne&#273;e &#273;e muzika dobro izuva
Pa da ne samo da staje no groove
No svu Da&#263; traje i da su svi tuna

Trpi Pritisak se, se s mukom krpim
Me ne Vodi&#273;e da ba&#353; ne bih puk'o
Na&#269;injem limenku, &#382;ivot je &#269;udo
‘Ajmo na igranku, &#273;e &#263;emo drugo

Nek’ traje cijelu no&#263; i cijeli dan
I bi&#263;e jo&#353;, bi&#263;e jo&#353; bolje, vjeruj mi
Jer mi smo stvoreni za to
Vodim te vodim te, po&#273;i za mnom ti

Po&#273;i sa mnom sad
Ova no&#263; je ta
Ne vidi se kraj
(Vodim te na igranku)

Samo nek’ bit udara
Svi su mi o&#273;e banja
I to nije bitno &#353;to
With all nov je&#269;anik tanak

Samo nek’ bit udara
Svi su mi o&#273;e banja
Burgija vrti vazda
Tamo &#273;e ne vrti para

(Igranku Vodim te na, na-na-na-na igranku)
(Ku-ku-ku-ku igranku, vodim te na igranku)
(Igranku Vodim te na, na-na-na-na igranku)
(Ku-ku-ku-ku igranku, vodim te na igranku)

the <h2>Links to song on the website mp3crazy.ru:</h2><b>Download free:</b> <a href="http://mp3crazy.ru/evrovidenie-2013/18275-who-see-igranka-evrovidenie-2013-chernogorija.html" target="_blank">http://mp3crazy.ru/evrovidenie-2013/18275-...ernogorija.html</a>
<b>Listen online:</b> <a href="http://mp3crazy.ru/listen_music/18275.html" target="_blank">http://mp3crazy.ru/listen_music/18275.html</a>

<object width="468" height="263"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8BmHI_57vJk?hl=ru_RU&amp;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8BmHI_57vJk?hl=ru_RU&amp;version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="263" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

the <h2>translation of the song Party</h2>(I will lead you to the party na-na-na)
(Ve-ve-ve-party, will lead to the party)
(I will lead you to the party na-na-na)
(Ve-ve-ve-party, will lead to the party)

It's a party, it has no end
Bit by bit, verse for verse
The whole world is dancing behind her
One movement of the whole universe

Come on, get me
Release me from this pressure
I have paranoia, can't
All the smells of a good party

The party won't stop
On podium or next to the bar
And at sunrise we will be here
Without wasting time in vain
There is nothing back-breaking, join in the rhythm

Bit and the bass is so contagious,
No one will leave with pockets full of money.
And tomorrow morning we all repeat
With your mates, not worrying about money.

Make it last all day and night
And will be better, trust me
After all we created for this purpose
With me, come with me, come on

Come on now
This night
There is no edge
I will lead you to a party

I need a party that will not end
While the girls do not strip.
It's hot as in the oven – 200 Celsius!
We're crazy light for a stroboscope.

Bit crazy, he hit on the brain.
I have enough money, pour a drink,
Grill, garlic, parsley, fish
Will help to face the day.

Take me there, where you can cool my head,
Where the music sounds
And does not cease, and the basses continue
Swing the night away, and the people rising.

I increased the pressure I'm holding back the pain,
Take me somewhere that I didn't explode.
Open the can, life is wonderful,
Let's go to a party where Reese us to go!

Make it last all day and night
And will be better, trust me
After all we created for this purpose
With me, come with me, come on

Come on now
This night
There is no edge
I will lead you to a party

Let the sounds bits
We're all friends here
No matter what
Money, no one is left

Let the sounds bits
We're all friends here
This cycle repeats
But the money will not be returned

(I will lead you to the party na-na-na)
(Ve-ve-ve-party, will lead to the party)
(I will lead you to the party na-na-na)
(Ve-ve-ve-party, will lead to the party)
Просмотры 77

Текст Who See - Igranka (Евровидение 2013 Черногория) Качественный перевод песни Igranka (Евровидение 2013 Черногория)
4.5 голосов из 5 - 10 всего

Популярные тексты песен и переводы Who See

Поделись с друзьями: